Ihminen tavattavissa -kasvuohjelma

Koulutusryhmä My

Ihminen tavattavissa -ohjelman 15. kasvuryhmä käynnistyy 5.4.2018.

Huom! Hakuaika ryhmään on päättynyt. Voit kysellä ryhmästä peruutuspaikkoja. Seuraava ryhmä aloittaa 11.10.2018.

Ihminen tavattavisssa -kasvuohjelma on koulutus sekä henkilökohtaisten, että työyhteisöjen ihmissuhde- ja johtamistaitojen kehittämiseen.

Ihminen tavattavissa –mentorkoulutus  on tarkoitettu kaikille jotka ovat aidosti kiinnostuneet ihmisyyden ja itsensä syvällisestä ymmärtämisestä. Koulutusohjelma koostuu Kahden vuoden kasvuohjelmasta ja mentorin työhön valmentavasta jatkokoulutuksesta, jotka kumpikin ovat kestoltaan kaksivuotisia. Voit käydä molemmat ohjelmat, tai vain ensimmäiset kaksi vuotta kestävän kasvuohjelman. Kahden vuoden kasvuohjelma ei edellytä aiempaa koulutusta, ja se antaa mahdollisuuden hakea Ihminen tavattavissa –mentoriksi valmentavaan jatkokoulutukseen. 

 

Mentorkoulutus on tarkoitettu henkilöille
• jotka ovat aidosti kiinnostuneet itsestään ja ihmisenä olemisesta yleensä

• joilla on halu tutustua syvällisesti asioihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaisiksi he ovat kasvaneet ihmisinä

• jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan toimia läheisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten   kanssa

• jotka ovat valmiit käynnistämään konkreettisia ja pitkäjänteisiä toimia kehittyäkseen ihmisinä

 

Mentorkoulutuksen tarkoitus on tukea osallistujia
• entistä paremmin ymmärtämään asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen

• tunnistamaan ja tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittymishaasteensa inhimillisissä kasvuprosesseissa

• ottamaan henkilökohtaisen vastuun omista valinnoistaan ja tekemisistään

• käynnistämään konkreettisen muutosohjelman kehittyäkseen enemmän itsensä näköisiksi ihmisiksi
 

 

"Mentorkoulutus merkitsi minulle neljän vuoden tiivistä prosessia itseni kanssa ja osana ryhmää. Ryhmän palaute toiminnastani ja siitä millaisena he minut näkivät ja kokivat, vahvisti itsetuntemustani ja ymmärrystäni siitä millainen olen, antoi luvan olla sitä mitä olen.

Koulutuksessa painotetaan vahvasti oman itsetuntemuksen merkitystä. Täytyy siivota omat kaapit ja vakiinnuttaa yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin ennen kuin istuu mentorin tuoliin. Se on arvokas periaate ja mentorin työn laadun tae.

Olen kohdannut omat selviytymisstrategiani ja luopunut niistä vähitellen. Tilalle on alkanut kasvaa uusi identiteetti, persoona. Menneisyystyöskentely toiminnallisten menetelmien avulla ja kipeiden tunteiden läpieläminen ovat muuttaneet ja eheyttäneet minua syvästi. Sitä kautta on voimistunut yhteys omaan sisäisyyteeni, ”ohjausyksikköön”, joka on korvaamaton tutka oman hyvän elämän luomisessa ja mentorin työssä.

Myös teorioita oli innoittavaa opiskella kun ensin kasvoi maaperää, mihin uutta tietoa istuttaa. Koulutus mahdollisti minulle myös uudenlaisen ammatti-identiteetin. Työnantajani suhtautui myönteisesti koulutukseeni ja olen kiitollinen kun olen saanut muokata työnkuvaani osaamiseni kehittyessä. Hiljattain yksi pala koko työ- ja opiskeluhistoriassani loksahti paikoilleen kun käynnistin Taideyliopiston Sibelius-Akatemian alumnimentorointiohjelman.

Koulutuksen myötä sain niin ikään laajan tukiverkoston, joka koostuu upeista persoonista, vastuullisista aikuisista. Tukiverkoston, jonka puoleen voin kääntyä missä tahansa asiassa. 

Mentorkoulutus on siis kokonaisuudessaan vaikuttanut tapaani elää, olla yhteydessä itseeni ja toisiin. Olen ihan toisella tavalla läsnä missä tahansa vaikutankin; työryhmän vetäjänä, ystävänä, parisuhteessa, tanssiparketilla tai mentorointisessiossa. Tällä hetkellä elän kaikin puolin tasapainoista ja hyvää, omannäköistäni elämää."

- Tiina Tuomikoski, laatupäällikkö, Ihminen tavattavissa -mentor

 

Katso Kasvuohjelman sisältö tästä: Sisältö
Hakuohjeet löydät tästä: Hakuohje