Malla Hintsala

Kaupunki: Kerava, Helsinki

Puhelin: +358 (0)400 207 626

Sähköposti: malla.hintsala[at]gmail.com

Kotisivut: www.mallahintsala.com

Oletko tullut elämässäsi kohtaan, jossa kaipaat kuuntelijaa?

Haluatko oppia tuntemaan itsesi paremmin? Pohtia mikä on juuri sinulle tärkeää. Haluatko kenties tutustua syvemmin tunteisiisi ja siihen mitä ne haluavat sinulle kertoa?

Meidän Ihminen tavattavissa -mentoreiden luokse voit tulla sellaisena kuin olet, juuri siinä elämäntilanteessa, johon kaipaat tukea.

Minulle ovat tuttuja virtahevot lapsuudenperheiden olohuoneissa. Perheeseen muodostuu toimimattomia ihmissuhteita, jos hallitsevista ilmiöistä ja siitä mitä ne aiheuttavat, ei voida puhua. Tällaisia ilmiöitä voivat olla esimerkiksi erilaiset riippuvuudet, kaltoinkohtelu tai vahingoittavana koettu uskonnollisuus. 

Selviytyminen suorittamalla on ollut minulle tapa elää. Olen tukahduttanut tunteitani niin etten enää oikein tunnistanut niitä. Olen tehnyt paljon töitä piilottaakseni haavoittuvuuteni. Olen tavoitellut täydellisyyttä, sillä olen uskonut saavani hyväksyntää vain virheettömänä.  Olen uskonut kelpaavani vain parempana kuin oikeasti olen.

Myös riittämättömyyden tunteet seurauksineen ovat minulle tuttuja. Riittämättömäksi itsensä tunteva ei usko olevansa rakkauden arvoinen ja hänen voi olla vaikea luottaa oman rakkautensa riittävyyteen. Hänen voi olla vaikea tehdä valintoja itsensä hyväksi. Ihminen tavattavissa –mentorkoulutus on auttanut minua näkemään haitallisten uskomusten vaikutuksen elämääni. Samalla niiden vaikutus on vähentynyt. Vähitellen olen oppinut tuntemaan itseäni kohtaan myötätuntoa. Elämäniloni on lisääntynyt.

Otan vastaan asiakkaita Keravalla ja Helsingissä. Työskentelen myös työnohjaajana (STOry:n jäsen). Toisen ihmisen arvostava kohtaaminen on kaikessa työssäni noussut mentor-koulutuksen myötä erityisen tärkeäksi.