Maria Drockila

Kaupunki: Porvoo

Sähköposti: maria(at)mentortalo.fi

Puhelin: +358 (0)40 500 5323

Kotisivut: www.mentortalo.fi

Mentorointi on luottamuksellista ja päämäärätietoista yhteistyötä. Mentoroinnista voit saada tukea erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi yrittäjyyden tai työelämän haasteisiin, ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai vaikka oman elämäsi suunnan tarkistamiseen.

Polkuni mentoriksi on rikas elämänmatka, johon on mahtunut valintoja puolestani ja vastaan. Matka juontaa juurensa tarvitsevuudestani. Sieltä missä ihmisellä on pyrkimys rakkaudelliseen vuorovaikutukseen, tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenä. Minussa itsessäni syntyi mentorin avulla usko elämän valoon ja luottamus kohdata myös varjoani. Olen kiitollinen kivuista, jotka ovat saattaneet minua edelleen jatkuvaan kasvuun. Pyrin kohti yksinkertaisempaa elämää sovussa hyväksyvän itseni kanssa.

Mentorina koen astuvani palvelutehtävään ja toimin rinnallakulkijana asiakkaan kokeman tarpeen ajan. Tarkoitukseni on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia ymmärtää omaa tilannettaan ja maailmaansa. Ennen nelivuotista ihminen tavattavissa mentor -koulutusta olen opiskellut kaksi vuotta sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa, kolme vuotta kaupallista alaa ja toiminut yrittäjänä ja liikkeenjohtajana 18 vuotta. Tällä hetkellä opiskelen taideterapeutiksi ja seksuaaliohjaajaksi.

Haluan olla läsnä asiakkaalle koko persoonallani, kaikella elämänkokemuksellani sekä koulutuksesta saamallani tiedolla ja taidolla. Lämpimästi tervetuloa mentorointiin! lisätietoja www.mentortalo.fi