Jatkokoulutus

Ihminen tavattavissa -jatkokoulutus

Jatkokoulutus luo pohjan ja ammattitaidon toimia Ihminen tavattavissa -mentorina. Ihminen tavattavissa -mentorverkosto on moniammatillinen asiantuntijaverkosto, joita yhdistää koulutuksesta vahvistettu arvopohja ja ihmiskuva. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia kohdata ihminen ja ymmärtää psyykkisiä ilmiöitä sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla. Koulutus antaa valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen vuorovaikutukseen. Jatkokoulutus edellyttää kasvuohjelman suorittamisen. Mentorkoulutuksen suorittaneella on oikeus käyttää nimikettä ”Ihminen tavattavissa -mentor”.
 

JATKOKOULUTUKSEN ELEMENTIT

 1. Psyykkisten ilmiöiden teoreettinen ja kokemuksellinen opiskelu
  - Lähiopetus: 16 x 2 päivää. Opiskelupäivissä käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

 2. Vertaisryhmätyöskentely
  - Opiskelijat jaetaan 3-5 hlö vertaisryhmiin jotka kokoontuvat 2 kertaa lähiopetusjaksojen välillä valitsemassaan paikassa. Toinen näistä tapaamisista käytetään koulutuskirjallisuuden työstämiseen.
   
 3. Prosessipäiväkirja
  - Oman prosessin päivittäinen henkilökohtainen kirjallinen seuranta.
   
 4. Tunnepäiväkirja
  - Omien tunneprosessien henkilökohtainen kirjallinen seuranta.
   
 5. Tietokirjallisuus
  - Kotitentit lähiopetuspäiviin liittyvästä kirjallisuudesta (3-5 esseekysymystä kyseisestä opiskeluaiheesta).
   
 6. Itsetuntemusryhmät (2. lukukausi)
  - Opiskelijat ohjaavat omalla ajallaan pareittain itsetuntemusryhmän (5 x 3 tuntia + valmistelut) joka koostuu 8 ennalta tuntemattomista ihmisistä.
   
 7. Harjoittelumentorointi (3-4. lukukausi)
  - 100 tuntia mentorointiharjoittelua.
  - Työnohjaus 1 / kuukausi ja siihen liittyvä kirjallinen raportointi.
   
 8. Lopputyö
  - Kirjallinen lopputyö. Vähintään 20 sivua, vähintään 3 luotettavaa lähdettä.
  - Lopputyö on palautettava hyväksyttäväksi 2 vuoden kuluessa viimeisen lähiopetusjakson päättymisestä.
   
 9. Pakollinen henkilökohtainen mentorointi/terapia
  - Viimeisten 10 vuoden aikana käyty, yhtäjaksoinen, 1 kerta / viikko, 2 vuotta. Omakustanteinen.

 

JATKOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

LUKUKAUSI 1-2 

 1. Psyyken rakenne: Lapsen kehitys
 2. Psykosynteesiprosessi
 3. Psyyken rakenne: Masennus
 4. Hahmoterapia ja Autenttinen liike
 5. Mentorin ammatillinen identiteetti
 6. TRE (Tension, Stress & Trauma Release Exercise)
 7. Psyyken rakenne: Riippuvuus
 8. Psyyken rakenne: Häpeä

LUKUKAUSI 3-4

 1. Psykodynaaminen teoria
 2. Psyyken rakenne: Osapersoonallisuus
 3. Kriisi- ja traumateoria
 4. Narratiivinen teoria
 5. Kognitiivinen teoria / Skeematerapia
 6. Vuorovaikutuksellinen tukeminen
 7. Psykiatria / Ratkaisukeskeinen teoria
 8. Psyyken rakenne: Narsismi