70. Ihminen tavattavissa -terapeuttimme ITT® on valmistunut!

25.03.2021

Paljon onnea Essi Sivula! 

 

 

Essi perusti opiskeluaikanaan yhdessä  Ihiminen tavattavissa -terapeutti ITT® kollegoidensa Pertti Ratilaisen ja Jari Hellsténin 
kanssa yhteisen yrityksen Suomen Työyhtesöterapeutit Oy:n. Yrityksen palveluita ovat terapia, työnohjaus ja työyhteisöjen valmennus.
Suomen Työyhteisöterapeutit Oy toteuttaa työyhteisövalmennuksia yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja ja yhteydenotot: www.suomentyoyhteisoterapeutit.fi