HAKU AUKI VIELÄ HUOMENNA 30.6!

Ihminen tavattavissa -kasvuohjelma (40 op.) on ammatillinen lisäkoulutus kaikille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita tai toimivat työyhteisöjen jäseninä, esimiesasemassa tai johtajina. 

 

Ihminen tavattavissa -ohjelma on kokonaisuudessaan 2 x 2 vuoden koulutusohjelma, jossa opiskellaan vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja. Koulutuksesta voi suorittaa, joko pelkästään kaksi ensimmäistä vuotta tai lisäksi koulutuksen ammatiin valmistavan ”terpiakoulutus”-osuuden. 

Vuorovaikutus vaatii itsetuntemuksen, vaikuttamisen, viestinnän ja vastaanottamisen taitoja. Kysyminen, kuunteleminen, rakentava vastaanotto, uteliaisuus omaa ja toisten ajattelu- ja tunnemaailmaa kohtaan – ovat osa vuorovaikutustaitoja. Tarvitsemme taitoja jokapäiväisten asioiden hoitamisessa. Niistä on apua pienemmissä ja isommissa elämänratkaisuissa, kuten työpaikan hakemisessa, kanssakäymisessä asiakkaiden tai muiden työhteisön ja ryhmän jäsenten kanssa, pari-, perhe- ja sukulaissuhtessa tai esiintymisessä ja sosiaalisissa tilanteista tuntemattomien kanssa.

HAE MUKAAN NYT.

Molemmissa syksyllä alkavissa ryhmissämme on vielä vapaita opiskelijapaikkoja. Hakuohjeet löydät täältä: www.ihminentavattavissa.fi/kasvuohjelma

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.