Meistä

Ihminen tavattavissa -koulutusohjelma käynnistettiin vuonna 2007. Koulutusohjelman perustamiseen johti Tommy Hellstenin huoli ihmisyyden ja kohtaamistaitojen katoamisesta.

Kohtamattomuudesta heijastuu ongelmia koko yhteiskuntaan: ne ilmenevät taidoissamme johtaa, työyhteissöissämme, vanhemmuudessa, parisuhteissa ja kaikissa lähisuhteissamme sekä vuorovaikutustilanteissa.

Ihmisyyden kunnioittamisen arvoista ammatilliseksi koulutusohjelmaksi

Jotta voisi kunnioittaa ja kohdata toisia ihmisiä, on ensin kyettävä kohtaamaan itsensä. Silloin puhumme itsetuntemuksesta, jonka edellytyksenä on olla läsnä itselleen ja muille. Läsnäolon edellytyksenä on taito kuunnella ja kuulla – kuulla sekä omaa sisäistä itseään, että myös muita.

Koulutusohjelmasta muodostui tämän filosofian (”jotta voisi kohdata muita, on ensin kyettävä kohtamaan itsensä”) pohjalta kaksiosainen.

Ensimmäiset kaksi opintovuotta koulutusohjelmassa perehdytään oman itsen rakenteisiin, niiden näkyväksi tekemiseen ja ymmärtämiseen. Ymmärrys omista rakenteista vapauttaa henkisiä voimavaroja ja poistaa vuorovaikutuksen esteitä.

Kaksi seuraavaa opintovuotta sekä syventävät ymmärrystä itsestä, että kehittävät taitoja kohdata muita ihmisiä. Nämä kaksi opintovuotta on nimetty ”terapiakoulutukseksi”. Terapiakoulutus tarkoittaa myös sitä, että kohtaamistaitojen ammatillisen lisäkoulutuksen lisäksi koulutuksessa saatuja taitoja on mahdollista käyttää myös työssä terapeuttina.

Tärkeitä taitoja työhön ja elämään

Neljä opintovuotta opiskelleista opiskelijoistamme 50 % hyödyntää opintojaan ammateissaan eri toimialoilla tai henkilökohtaisesti. Toiset 50 % opiskelleista toimii terapeutin ammatissa joko koko- tai osa-aikaisena.

Koulutusohjelmamme jatkaa kasvuaan. Nykyisin koulutusohjelmassamme käynnistyy neljä kasvuohjelman ryhmää vuosittain: kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Enimmäisopiskelijamäärä vuosittain Ihminen tavattavissa -kasvuohjelmassamme aloittaville opiskelijoille on 64.

Terapiakoulutusryhmiä (pääsyvaatimuksena hyväksytysti suoritettu Ihminen tavattavissa -kasvuohjelma) käynnistyy vuosittain kaksi, joihin valitaan enintään 32 opiskelijaa. Ihminen tavattavissa -koulutusohjelmassamme toimii 13 terapeuttisen alan ammattilaista.

Ihminen tavattavissa -ohjelma on koulutusohjelma, josta valmistuneet tarjoavat valtakunnallisesti terapiapalveluja ja työyhteisöpalveluja. Ohjelmasta valmistuneiden terapeuttien palvelut madaltavat avun hakemisen kynnystä sekä tukevat ihmisiä ja työyhteisöjä sisäiseen kasvuun ja oman identiteetin löytymiseen.

Tommy Hellsten

Tommy Hellsten on Loviisassa vuonna 1951 syntynyt teologi, terapeutti, luennoitsija, kouluttaja ja kirjailija. Hän on kirjoittanut liki neljäkymmentä elämäntaidollista menestysteosta, joista tunnetuimpia ovat Virtahepo olohuoneessa (1991), Ihminen tavattavissa (1996) ja Saat sen mistä luovut (2000). Viimeksi mainittu kirja on ilmestynyt pohjoismaiden lisäksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä lukuisissa muissa maissa. Tommy Hellstenin uusin teos Ihmisen näköinen elämä, julkaistiin toukokuussa 2020.