Usein kysyttyä

Voiko hakemuksen lähettää postitse?

Kyllä voi. Mikäli et onnistu käyttämään sähköistä hakulomakettamme, voit liittää sähköisen lomakkeen tiedot hakemukseesi, joka sinun tulee kirjoittaa otsikolla ”Kuka olin, kuka olen ja kuka tulen olemaan”. Voit lähettää hakemuksesi postitse osoitteeseen Tommy Hellsten -instituutti Oy/ Hakemus, Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki

Paljonko koulutus maksaa?

Kasvuohjelmamme sisältää 34 lähiopetuspäivää. Ohjelma laskutetaan  8-10 lähiopetuspäivän jaksoissa á 2 850 € (sis alv). Ohjelmassa opiskelu maksaa kokonaisuudessaan 11 400 €. Laskutusjakso käynnistyy aina ennen seuraavan lähiopetuskokonaisuuden alkua. Matka- majoitus- ja ateriakulut eivät sisälly koulutuksen hintaan 4-päiväistä internaattijakson majoitusta ja ruokailua lukuunottamatta. Koulutuksen voi maksaa myös kertasuorituksena opintojen alussa, jolloin opiskelija on oikeutettu 5 %:n alennukseen kokonaishinnasta. Myös kuukausilaskutus on mahdollinen enintään 24:ssä erässä.

Missä lähiopetuspäivät järjestetään?

Lähiopetuspäivät järjestetään Helsingissä, Vallilassa, osoitteessa Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki. Lähiopetuspäiviä on kaksi kerrallaan ja ne järjestetään neljä kertaa lukukauden aikana. Poikkeuksena 5. lähiopetusjakso, joka on neljäpäiväinen internaatti Villa Christine:ssa (Raasepori, Tenhola).

Kuinka lähiopetusjaksojen välillä opiskellaan?

Lähiopetusjaksojen lisäksi ohjelmaan kuuluu työskentelyä vertaisryhmissä aina kaksi kertaa opetusjaksojen välillä. Vertaisryhmässä on yleensä 3-5 opiskelijaa.

Onko haastattelu mahdollista suorittaa puhelimessa?

Haastattelut tapahtuvat Zoom-verkkoyhteyden kautta. Otathan yhteyttä jos tämä on sinulle mahdotonta. Haastattelijoina toimivat opiskelijan toivoman koulutusryhmän kaksi kouluttajaa.

Voiko lähiopetuspäiviä korvata?

Erityisissä ennalta sovituissa tilanteissa tai yllätävän esteen sattuessa (esimerkiksi sairaustapauksissa) lähiopetuspäivän voi korvata kotitehtävillä, vertaisryhmätehtävillä tai erikseen sovitulla omakustanteisella kurssisuorituksella. Kouluttajamme Maria Drockila järjestää opintoja toiminnalisten menetelmien korvaamiseen.

Voiko koulutuksen keskeyttää?

Koulutukseen sitoudutaan kahdeksi lukuvuodeksi. Koulutuksen voi keskeyttää vain painavista syistä. Keskytystapauksissa emme palauta maksettuja lukukausimaksuja.

Voiko opiskella työn ohessa?

Kyllä voi. Neljäsosa opiskelijoistamme opiskelee työnantajansa kokonaan tai osittain kustantamana ja valtaosa opiskelijoistamme opiskelee työn ohessa.

Onko koulutus turvallinen?

Kyllä on. Ammattiatitoiset kouluttajat kunnioittavat jokaisen opiskelijan henkilökohtaista muutosprosessia.

Miksi koulutuksessa ei juuri käytetä PowerPoint-esityksiä tms.

Kokemuksemme mukaan inhimillisen kasvun pysyvimmät muutokset saadaan aikaan integratiivisesti sekä kognitiivisten, että toiminnallisten menetelmien yhdistelmällä. Inhimillinen muutos ei tapahdu vain järjen ja ymmärryksen kautta, vaan muutokseen tarvitaan myös toiminnallisuutta, yhteyttä omaan kehoon ja tunteiden kohtaamista.

Ihminen tavattavissa -mentor vai Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT®?

Ihminen tavattavissa -koulutus on perustettu vuonna 2006. Perustamisvaiheessa koulutuksemme nimeksi valittiin terapiakoulutuksen sijaan mentorkoulutus. Yhtenä perusteluna kyseiselle ammattinimikkeen valinnalle oli, että terapiakoulutuksemme toimii myös ammatillisena lisäkoulutuksena kohtaamistaitojen vahvistamisessa kaikissa ammateissa, joissa kohdataan ihmisiä asiakkaina tai työyhteisöissä. Halusimme myös mentor-nimikkeellä erottua muista terapian tarjoajista. Terapeuttimme ovat ihmisinä näkyviä. He kohtaavat asiakkaansa ihmisenä hyväksyen myös oman inhimillisyytensä. Mentor, mentori tai mentorointi voivat kuitenkin sanana viedä etäälle terapeuttiemme toiminnasta ja aiheuttaa asiakkaissamme sekaannnusta palvelujemme sisällöstä. Päätimme 12:sta vuoden toimintamme jälkeen vaihtaa terapiakoulutuksestamme valmistuvien ammattinimikkeen: Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT®. Ammattinimike on rekisteröity. Terapeuttimme toimivat kukin oman vahvuusalueensa mukaan valmentajina, terapeutteina, hyvinvointivalmentajina, vuorovaikutusasiantuntijoina, työnohjaajina, mentoreina, työyhteisövalmentajina, parisuhdekonsultteina, seksuaaliohjaajina, tunnetaito-ohjaajina jne… tai he ovat vahvistaneet koulutuksellamme kohtaamistaitojaan omassa aiemmassa ammatissaan. Tärkeintä ei ole nimike, vaan kuka sinä olet!

Kuka on kuvannut nettisivuilla ja markkinoinnissa käytetyt kuvat?

Nettisivuillamme ja markkinoinnissamme käytetyt lämminhenkiset valokuvat on kuvannut Emmi Kähkönen tai Omer Levin.