OIKAISUJA IMAGE joulukuu 2020 -lehden asiatietoihin

Image -lehden toimittaja Venla Rossi on julkaisussaan ”Kuka keksii rakkauden – missä oikein on pariterapian terapia?” nostanut esille todella tärkeän asian asiakkaiden vaikeasta tilanteesta valita itselleen sopivaa terapeuttista apua. Samassa julkaisussa on myös esitetty Ihminen tavattavissa -ohjelmaamme tai terapeuttiemme toimintaa koskevaa virheellistä tietoa, joka haluamme tällä julkaisullamme oikaista.

Artikkelin tietojen mukaan psykoterapian professori Jaakko Seikkula toteaa, että ”terapeutin persoonallisuus saattaa olla vielä koulukuntaakin tärkeämpi asia”. Toteamus on tutkitusti totta (Helsingin Psykoterapiatutkimus | tutkimuksen julkaisut). Terapeuttisen työn vaikuttavuus perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen asiakassuhteessa syntyneeseen luottamukseen, niin sanottuun terapeuttiseen allianssin (johon vaikuttaa tietysti sekä terapeutin että asiakkaan persoonallisuudet). 

Ihminen tavattavissa -terapeutit ITT ® arvioivat itse ja yhdessä asiakkaan kanssa yhteistä luottamustaan 3-5 tapaamiskerran jälkeen. Koulutuksellinen pätevyys tai palveluiden kuuluminen osittaisen korvauksen piiriin ei välttämättä takaa terapiapalvelun laatua tai luottamusta asiakassuhteessa. Koulutus on aina todella tärkeä, kun terapeutti ammatillisesti arvioi asiakkaan terapeuttisen kehitysprosessin tarvitsemaa tukea, joka sekin on hyvin yksilöllinen sekä menetelmiltään että kestoltaan.

 

OIKAISUT ASIAVIRHEISIIN:

Ihminen tavattavissa -terapeutin ITT® työhön valmistavan koulutuksen opintopisteiden kokonaismäärä on 120 opintopistettä (ei 80 kuten artikkelissa mainitaan). Koulutuksen pääsyvaatimuksena on Ihminen tavattavissa -kasvuohjelman suorittaminen (kaksi vuotta, 40 opintopistettä). Kasvuohjelmastamme todistuksen saaneet voivat halutessaan hakea terapiakoulutukseemme (minimissään kaksi vuotta, 80 opintopistettä). Koulutuksen kokonaishinta on 22 800€ (sis. alv).

Opintopisteemme on laskettu opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja ne on poikkeuksetta hyväksiluettu soveltuvilta osin, mikäli opiskelijamme ovat jatkaneet opintojaan ylemmällä tai alemmalla korkeakouluasteella.

Ihminen tavattavissa -koulutusjohtajamme Mathias Hellsten on koulutukseltaan psykologi (ei psykoterapeutti niinkuin julkaisussa mainitaan).

Ihminen tavattavissa -terapeutti, seksuaaliohjaaja, tunnetaideterapiaohjaaja Maria Drockila toimii kouluttajana Ihminen tavattavissa -kasvuohjelmassamme (ei terapiakoulutuksessa niinkuin toimittaja julkaisussaan kuvaa). 

Ihminen tavattavissa -terapeutit ITT ® ovat toimineet aiemmin ammattinimikkellä Ihminen tavattavissa -mentor (meillä ei ole ollut koskaan 13 vuotisen koulutuksemme aikana käytössä toimittajan ehdottamaa nimikettä ”henkisen kasvun mentori”).

Artikkelissa annetaan ymmärtää, että Valviran myöntämä oikeus terapiapalveluiden osittaiseen korvattavuuteen sisältäisi terapiatyötä harjoittavien velvoitteen asiakkaan tietoja koskevaan vaitioloon. Tosiasiassa kaikkea asiakaspalevlutyötä (terapiatyö mukaan lukien) velvoittaa laki henkilötietojen suojaamisesta ja yksityisyyden suojasta. Vaitiolovelvollisuus ei näin ollen koske vain osittain korvattavien terapiapalveluiden tuottajia, vaan kaikkia terapiatyötä tekeviä koulutustaustasta huolimatta.

Toimittaja Venla Rossi viittaa artikkelissaan vuonna 2016 julkisessa terveydenhuollossa tapahtuneeseen asiakastilanteeseen. Ihminen tavattavissa -terapeuttimme ITT® toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina, eivät julkisessa terveydenhuollossa terapeutteina.

 

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.