Suomen Työyhteisöterapeutit Oy perustettu

Tavoitteena psykologisen turvallisuuden parantaminen työpaikoilla.

 

Tampere 30.3.2020 – Suomalaisten työyhteisöjen kehittämiseksi on perustettu Suomen Työyhteisöterapeutit Oy. Yrityksen toimintaperiaatteena on luoda psykologisesti turvallisia työyhteisöjä yhdistämällä inhimillisen toimintakulttuurin, yksilölliset voimavarat sekä liiketoiminnallisen menestymisen. ”Mielenterveyshäiriöidenkasvettua työelämän suurimmaksi sairauspoissaolojen syyksi, on tarve tällaiselle työlle ilmeinen”, sanoohallituksen puheenjohtaja Jari Hellstén. Yritysten kehittäminen on ennen kaikkea kiinni siellä olevien ihmisten hyvinvoinnista. Siksi terapia kuuluu olennaisena osana työyhteisöjen toiminnallisuuden kehittämiseen.

Uuden yhtiön toimitusjohtajana aloittava Pertti Ratilainen toteaa: ” Työyhteisöterapia on ihmisten aitoa kohtaamista, nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä yhteisöllistä luottamusta.” Suomen Työyhteisöterapeutit Oy auttaa työyhteisöjä lisäämään avoimuutta ja vuorovaikutusta matalan kynnyksen terapian keinoin. Sen keskeisiä työkaluja ovat läsnäolo, aika ja tila, totuus sekä yksilöllinen kohtaaminen.

Yrityksen perustajina ovat Jari Hellstén, Pertti Ratilainen, Essi Sivula ja Maija Tuuli. Jarilla ja Pertillä on pitkä kokemus erilaisten organisaatioiden kehittämistehtävistä. Essi on jo kolmannen polven perheyrityksen johdossa. Maija taas tuo osaamista sote-maailmasta. Kaikkia henkilöitä yhdistää neljän vuoden terapiaopinnot Ihminen tavattavissa -ohjelmassa, Tommy Hellsten -instituutissa. Yksi keskeinen toimintaperiaate on myös luoda vahva osaajien verkosto, jonka ammattitaitoa hyödynnetään tehokkaasti asiakkaiden vaihtelevia tarpeita palvellen. Kuten näinä aikoina on helppo huomata, kaikkien yhteisöjen inhimillinen yhteistyö on huomattava voimavara. Yhtenä keskeisenä arvona Suomen Työyhteisöterapeuteilla onkin ”Pidetään toisistamme huolta!”

Lisätietoja työyhteisösi keskinäisen luottamuksen rakentamisesta ja sen synkronoinnista esim. strategiaan, johtamiseen ja työhyvinvointiin antavat:

Toimitusjohtaja, Pertti Ratilainen, p. 0400 506 883, pertti@styt.fi Hallituksen puheenjohtaja, Jari Hellstén, p. 040 671 958, jari@styt.fi

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.