Ajankohtaista

05.05.2021

Koulutus on tarkoitettu henkilöille

- jotka ovat aidosti kiinnostuneet itsestään ja ihmisenä olemisesta yleensä

- joilla on halu tutustua syvällisesti asioihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaisiksi he ovat kasvaneet ihmisinä

- jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan toimia läheisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa

- jotka ovat valmiit käynnistämään konkreettisia ja pitkäjänteisiä toimia kehittyäkseen ihmisinä

 

Koulutuksen tarkoitus on tukea osallistujia

- entistä paremmin ymmärtämään asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen

- tunnistamaan ja tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittymishaasteensa inhimillisissä kasvuprosesseissa

- ottamaan henkilökohtaisen vastuun omista valinnoistaan ja tekemisistään

- käynnistämään konkreettisen muutosohjelman kehittyäkseen enemmän itsensä näköisiksi ihmisiksi

 

16.04.2021

Onneksi olkoon valmistumisesi johdosta Noora! Ihminen tavattavissa -terapeuttimme ITT ® on suorittanut hyväksytysti Ihminen tavattavissa -kasvuohjelman sekä terapiakoulutuksen (120 op), ja valmistunut terapeutin ammattiin. Hänellä on valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen toimintaan. Vain koulutuksemme suorittaneella terapeutilla on oikeus käyttää nimikettä ”Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT®”.

 

16.04.2021

Tommy Hellsten kirjoittaa uutuusteoksessaan rakkaudesta. Sen tosi kasvualusta voi olla vain vapaus ja erillisyys. 

 

12.04.2021

"Jo vuosia olen unelmoinut oman TV-ohjelman saamisesta. Nyt se siis tapahtui ja minä olen ollut kauhuissani: osaanko, pysynkö itsessäni, uskallanko olla haavoittuva, olenko totta." -Tommy Hellsten

 

09.04.2021

Tommy Hellsten -instituutin Ihminen tavattavissa -kasvuohjelmassamme itsetuntemus lisääntyy ja sen kautta ihminen muun muassa oppii ymmärtämään työkäyttäytymistään ja kykenee entistä paremmin tarkastelemaan suhdettaan työtovereihinsa ja/tai asiakkaisiin. 

Koulutuksemme tavoitteena on myös oppia ymmärtämään yksityiselämän ja työn välistä vuorovaikutusta. Pyrkimyksenämme on auttaa työntekijöitä ja johtoa voimaan ihmisinä hyvin ja näin vapauttamaan voimavarojaan luovuuteen ja työniloon.

Ihmisyyttä kunnioittava johtajuus, tiimityöskentely ja asiakaspalvelu synnyttävät työyhteisössä luottamusta. Kun ihminen on turvassa, hän vapautuu luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Myös hänen työmotivaationsa paranee, kun hän uskaltautuu käyttämään voimavarojaan ja vahvuuksiaan koko työyhteisön parhaaksi. 

Turvallisen työyhteisön tuoma vapaudentunne parantaa arviointikykyä, mikä tuo selkeyttä strategiseen ajatteluun ja itsevarmuutta asiakaskontakteihin. 

 

25.03.2021

Paljon onnea Essi Sivula! 

 

 

17.03.2021

Seuraavat Ihminen tavattavissa -kasvuohjelmamme ryhmät käynnistyvät:

- 25.9.2021 (lähiopetuspäivät lauantaisin ja sunnuntaisin) ryhmän nimi on PSI.
- 14.10.2021 (lähiopetuspäivät torstaisin ja perjantaisin) ryhmän nimi on OMEGA.

 

12.03.2021

Sanotaan, että hyvää kannattaa odottaa. Vallitsevan koronatilanten vuoksi näin käy myös yhteisen Tommy Hellsten -ihminen tavattavissa jo 30 VUOTTA -juhlamme osalta.

 

11.03.2021

Kolmen Ihminen tavattavissa - terapeuttimme ITT® yhteinen yritys Suomen Työyhteisöterapeutit Oy on valittu ELY-keskuksen yritystoiminnan kehittämispalveluiden yhteistyökumppaniksi.

 

10.03.2021

Pääset helposti keskustelemaan terapeutin kanssa itsellesi tärkeästä asiasta silloin kun sinulle sopii.
Puhelun keston määräät itse eikä sinulla tarvitse olla ajanvarausta tai aiempaa kokemusta terapiasta.