Addiktiivinen persoonallisuus

Nämä tekstit koskettivat minua, lukiessani kirjaa ”Minä ja riippuvuus” (Craig Nakken suom. Ilkka Anttipoika 2015).

”Vaikka saatammekin tuntea houkutusta ilmaista itseämme ilkeällä tavalla, opimme valitsemaan, kunnioittamaan ja elämään korkeampien periaatteiden kanssa, jotka edistävät hyviä suhteita.

Ymmärrämme sen olevan arvokkaampaa kuin hetken kestävä vallan tai mielihyvän aistimus, jonka voisimme saada toisia moittimalla.

Teemme työtä sen eteen, että voimme muodostaa terveitä suhteita sen sijaan, että saisimme toisen henkilön hallintaamme. Kun ihmiset ovat eri mieltä asioista, heidän tulisi ponnistella ratkaistakseen kiistansa rehellisesti ja päästä keskinäiseen yhteisymmärrykseen.

Tavoite ei ole selviytyä voittajana ja aiheuttaa mielipahaa. Terveissä suhteissa ihmiset ymmärtävät sen, että toisia ei voi hallita, eikä siihen ole tarvetta.

Terveissä suhteissa yksilölliset erot koetaan voimavarana eikä haittaavina tekijöinä.

Jokaisen vahvuuksia kunnioitetaan ja käytetään tarvittaessa. Terveen suhteen tavoite ei ole toisen ihmisen muokkaaminen johonkin suuntaan.

Hyväksymme toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat.

Rehellisyys yhdessä myötätunnon kanssa on kaunista. Rehellisyydessä samoin kuin epärehellisyydessä on kyse elämäntavasta.

Molemminpuolinen kunnioitus osoitetaan sanoin ja teoin.”


Tommy Hellsten -instituutin terapiakoulutusopiskelija Christa Porander

Viimeisimmät:

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.