Ihmisen biologiasta

Ihmisen biologiasta, seksuaalisuuden brutaalista tuhovoimasta ja ylemmän tietoisuuden valjastamisesta hyvän ja kauniin palvelemiseen.

Vuosia sitten keskellä erittäin intensiivistä psyykkistä prosessia, jossa pohdin maailman lainalaisuuksia, koin visuaalisen näyn, jossa tietoisuuteeni muodostui kuva siitä, miksi naista alistetaan miehen toimesta niin monessa kulttuurissa. Visio koski heteroseksuaalisuutta.

Näyttää olevan niin, että evoluution kautta kehkeytynyt ihmisen biologia pyrkii takaamaan ja varmistamaan ihmiskunnan suvun jatkumisen maapallolla.

Tuo suvunjatkamisen paine on asettunut voimakkaammin miehen kehon geeneihin. Se ilmenee seksuaalisuuden tarpeena, lähes tuskastuttavana mielitekona yhteenliittyä naisen kanssa fyysisesti. Se on ihmisen biologian ytimessä. Se näkyy tosiasiana, jota ei voi kiistää.

Miehen keho maskuliinisen voimansa kanssa ja tuon tuskastuttavan biologian läpäisevän mielitekonsa kanssa kokee epätoivoa, jos ei saa liittyä naiseen. Näin ollen naisen sukupuolielimellä on kaikkein suurin voima maailmassa.

Pohjalla on toki paljon muutakin, kun biologinen vahva vietti. Kenties tarve kokea nautintoa, kauneutta ja rakkautta? Vain eläimyyden ja biologian kautta toimiminen on todella tuhovoimaista ja vastenmielistäkin.

Feminiinisyys ja maskuliinisuus

Maskuliininen ihmisyydessä vaikuttava voima on ratkaisukeskeinen ja suoraviivainen, kun feminiininen puolestaan pohtiva, tunteellinen ja myötäelävä.

Jos mies ei osaa lähestyä naista feminiinin puolensa kautta rakkaudella, vaan ainoastaan maskuliinivoimansa kautta ja samalla pelkää, ettei saa tuota sisimmässään korventavaa tarvetta täytetyksi on helpompi brutaalisti käyttää kehossaan olevaa fyysistä voimaa hyväkseen ja voimalla alistaa nainen että biologiassa ja eläimyydessään olevan tarve tulisi täytetyksi. Siis barbaarisesti väkivallalla.

Väkivallalla alistamalla kuitenkin mies jää ainaisesti vaille sitä mitä syvimmällä sisimmässään kaipaa. Rakkautta, lohtua, pehmeyttä, onnellisuutta ja hyvää tahtoa. Pelkän biologian toteuttaminen ei täytä ylevämpiä tarpeita. Pelkän biologian toteuttaminen tuhoaa kauneutta.

Ylempi tietoisuus

Kun katsoo maailmaa ja ihmisten luomia kulttuureja, tuntuu välillä siltä, että joissakin vaikkapa uskonnollisissa kulttuureissa matkataan ajassa taaksepäin tietoisuuden evoluution näkökulmasta.

Vain itsereflektion, itsensä tutkimisen ja omien kyseenalaisten tekojen itselle paljastamisen kautta voi nostaa tietoisuuttaan korkeammalle.

Ylempi tietoisuus antaa mahdollisuuden jalostaa keinoja vuorovaikutuksessa, joilla pyrkiä täyttämään biologiassaan kyteviä seksuaalisia tarpeitaan ja liittymään toiseen ihmiseen. Ylempi tietoisuus avaa ihmismielelle ymmärryksen kunnioituksesta. Ja todellinen kunnioitus ja pyhyyden kokeminen on taas niin lähellä toisiaan, että ovat miltei sama asia.

Että eheä, kunnioittava ja arvostava seksuaalinen kohtaaminen voi tapahtua tarvitaan eheää itsestään vastuunottavaa maskuliinisuutta, väkevää itsetietoista voimaa mutta ennenkaikkea feminiinin valjastamista miehessä; rakkautta ja hyväntahtoisuutta.

Lopulta se on niin, että jos mies osaa todellisesti väkevästi rakastaa, ei nainen halua lähteä tuon rakkauden vaikutuspiiristä pois. Ei ole syytä. Nainen ja feminiini ihastelee luonnollisesti miehen maskuliinisuuden terveesti ilmentävää voimaa. Mykistyy sen edessä ja tuntee turvaa tuon voiman vaikutuspiirissä. Tämän tietoisuuden lisäämistä tarvittaisiin kipeästi maailmassa ja sen eri kulttuureissa.

Seksuaalisuutta voi kokea kauneimmillaan vasta kun kokee todellista rakkautta ja avautuu olemaan läsnä hetkessä avoimesti omana itsenään, herkkä aistisena, ilman häpeän ja pelon taakkoja. Silloin seksuaalisuus ei ole enää vain eläimyyden biologian kautta vaistonvarassa tapahtuvaa väkisin suorittamista, vaan seksuaalisuuteen avautuu herkkyyden kautta käsittämättömän kaunis ja laaja moniulotteisuus, jossa parhaimmillaan valtavan kauneuden kokemisen kautta voi kokea kosmoksellisia ykseydenkokemuksia. Voi saada valaistumisen kokemuksia.

Rakkauden kokemiseen avautumiseen taas tarvitaan perustavanlaatuista turvan kokemista ja turvasta käsin syntynyttä integriteettiä. Turva ja integriteetti voi syntyä itseen vain itsereflektion kautta.

Eli tie kaikkeen kauneuteen käy itsereflektion kautta. Kaikella tavalla itsestä vastuun ottamisen kautta. Tietoisuus, ymmärryksen lisääminen, on avain. Rehellinen asioiden katsominen juuri sellaisena kuin ne on.

Tommy Hellsten -instituutin opiskelija Soili Sipilä

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.