Manipulointi parisuhteessa

Tapaan työssäni paljon ihmisiä, jotka kertovat syyttävänsä itseään ja tuntevansa itsensä tyhmäksi, koska ovat eläneet niin pitkään manipuloivan puolison kanssa. He syyttävät itseään ennen kaikkea siitä, etteivät ole huomanneet manipulointia aikaisemmin tai jo heti suhteen alussa. Tätä ei kuitenkaan voi pitää tyhmyytenä. Ei toisen manipuloivaa toimintatapaa rakastuneena huomaa tai halua nähdä. Jos myrkyllinen manipulointi olisi selvästi nähtävissä heti suhteen alussa, suhde tuskin edes jatkuisi kovin pitkälle.

Toisen manipulointi, hallinnan hakeminen tavalla tai toisella, ei ole rakkautta. Rakkaus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja vapauteen – manipulaatio on täysin sen vastakohta. Manipuloija pyrkii saamaan toisen sellaiseen muottiin, jossa hänen oma identiteettinsä ja agendansa vahvistuu. Paljon manipulointia sisältävästä parisuhteesta tulee epäterve, joka ei perustu rakkauteen, erilaisuuden hyväksymiseen ja toisen kunnioittamiseen. Parisuhteen dynamiikka muuttuu sellaiseksi, että lopulta molemmat voivat huonosti.
 

Manipuloija ei aina tunnista toimintatapaansa

 

Usein manipuloiva ihminen ei halua nähdä omaa ikävää toimintatapaansa eikä suostu kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Manipulointi voi olla hänelle toimintatapa, jota hän ei välttämättä edes itse tiedosta. Selvästi myrkyllisessä manipuloinnissa henkilö, joka manipuloi, näkee syyn omalle toiminnalleen muissa tai muuten kokee toimintansa oikeutettuna. Pahimmillaan omaan tahtoon taivuttaminen manipuloinnin ja kontrolloinnin keinoin puetaan rakkauden verhoon ja sanotaan, että toimin näin, koska rakastan sinua niin paljon, ja että vain minä tiedän, mikä on sinulle parhaaksi.

Valitettavasti myös lapsia käytetään manipuloinnin välineenä. Ristiriitatilanteissa tai erotilanteissa lapsia manipuloidaan toista vanhempaa vastaan mitä erilaisimmilla puheilla, ilmeillä ja teoilla. Tämä on lapselle tai nuorelle hyvin rankkaa. On kohtuutonta kuulla haukkuja ja arvostelua toisesta vanhemmasta ihmiseltä, johon luottaa ja jonka pitäisi tarjota turvaa. Lapsen tulisi aina saada rakentaa omaa suhdettaan vanhempiensa kanssa ilman, että siihen yritetään vaikuttaa negatiivisesti. Aikuisten pitäisi osata kantaa omat tunteensa ja kunnioittaa lapsen toista vanhempaa vanhempana, vaikka itse kokisikin loukkaantumista tai katkeruutta häntä kohtaan. Vanhemmat näyttävät omalla esimerkillään aina myös sitä, miten toista kohdellaan ja miten asioita hoidetaan silloinkin, kun asiat eivät mene oman mielen mukaisesti.

 

Opettele sanomaan ääneen mikä tuntuu pahalta
 

Kun manipuloivaan käytökseen on myös muita syitä, kuin selkeä epäterve narsismi, siihen voi vielä yrittää vaikuttaa. Jokainen voimakkaasti manipuloiva on vastuussa omasta toimintatavastaan. Jos siitä alkaa tulla myös seurauksia, voi olla mahdollista havahtua. Silloin parisuhteessa on tärkeää lähteä rakentamaan omanarvontuntoa, vahvistamaan omia rajoja ja miettimään, minkälaisessa parisuhteessa halutaan elää.  Jotta parisuhde voisi jatkua hyvänä kahden aikuisen välisenä rakkaudellisena suhteena, molempien pitää opetella ottamaan vastuu omasta toiminnastaan. Se, joka manipuloi, suostuu näkemään toimintatapansa ja sen vahingollisuuden ja se, joka kokee olevansa manipuloitu, miettii omaa rooliaan. Pitäisi opetella sanomaan ääneen, miten toisen toiminnan kokee ja mikä tuntuu pahalta silläkin uhalla, että toinen suuttuu.

Jos kuitenkin manipulointi on selkeästi narsistisen henkilön yksi toimintatavoista muun henkisen väkivallan lisäksi, vaikuttamisyrityksistä ei ole hyötyä. Silti moni yrittää vaikuttaa käytökseen hyvinkin pitkään, sillä seurauksella, että itse uupuu täysin. Voimakkaasti epäterveesti narsistinen ei näe vikaa omassa käytöksessään tai toimintatavassaan. Syy on aina jossain muualla. Sellaisesta suhteesta pois lähteminen lienee paras vaihtoehto. Valitettavasti lähteminen ei ole ollenkaan helppoa. Siksi moni myös jää. 

 

Rakentavan vuorovaikutuksen opettelu ja vastuunotto omasta tavastaan olla suhteessa on avain parisuhteeseen, jossa asuu rakkaus ja hyvä tahto. Millaisessa parisuhteessa sinä haluat elää?

 

Ihminen tavattavissa -terapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti Maritta Joki
Ajanvaraukset: https://vaestoliitonterapiapalvelut.fi/terapeutit/maritta-joki/

 

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.