Olet mitä ajattelet

Kognitiivinen kolmio on auttanut minua ymmärtämään, miten ajatukset, tunteet ja toiminta nivoutuvat keskenään. Tämä konsepti on peräisin kognitiivisen psykoterapian puolelta ja se havainnollistaa, mikä on tyypillisin näiden kolmen muuttujan kiertokulku: ensin päähämme tulee ajatus (eri tutkimusten mukaan meillä tulee 50 – 80 000 ajatusta vuorokaudessa!), siitä seuraa tunne mistä puolestaan seuraa toiminta. Ja toimintaa seuraa taas uusi ajatus, uusi tunne, jne. Elämme siis ikään kuin jatkuvassa spiraalissa tai kehässä, jota värittävät ajatuksemme, tunteemme ja toimintamme. Jos jäävuori kuvaa 50 000 ajatustamme vuorokaudessa, niin tiedostamme niistä vain sen pienen jäävuoren huipun, joka on pinnalla.

Uskomus on puolestaan ajatus itsestämme tai maailmasta, ja jossa olemme vakuuttunut jonkin väittämän totuudellisuudesta. Voi siis sanoa, että uskomukset ovat yksi tapa ajatella, ja tästä uskomuksesta/ajatuksesta seuraa tunne ja toiminta. Uskomuksen muodostumisprosessi on mielenkiintoinen. Yksi tyypillinen tarina on tämä: jo varhain lapsuudessa meille tärkeä ihminen/auktoriteetti (vanhempi, lastentarhaopettaja, isoveli/sisko, jne.) kertoo ”totuuden” itsestämme (olet rakas/saamaton/laiska/kiltti/reipas/ilkeä/jne.). Tätä voisi kuvata uskomussiemenen istuttamiseksi. Tästä alkaa sitten aika, jota voisi kutsua todistustenkeruuajaksi ja se on yleensä varsin vinoutunut. Uskomuksen kuullut ihminen alkaa herkästi kuulemaan uskomusta tukevat lausahdukset ja jättää huomioimatta uskomuksen kanssa ristiriidassa olevat todistusaineistot. Tästä puolestaan seuraa, että uskomussiemen alkaa kasvamaan ja vahvistumaan ja lopulta siitä tulee absoluuttinen totuus itselle. Ja mistä kaikki saattoi alkaa? Kaikki saattoi alkaa uskomuksen istuttajan omista projektioista (toki on muitakin syitä). Ehkä uskomuksen sanoja istutti oman leikatun vihansa toiseen: kertomalla toiselle, että tämä on aina vihainen lapsi. Ja niin tästä uskomuksesta pikkuhiljaa kasvoi itseään toteuttava ennustus, ja lapsesta todella tuli vihainen lapsi (tätä kutsutaan projektiiviseksi identifikaatioksi).

Niin tai näin, tutustuminen syvemmin omiin ajatuksiin ja uskomuksiin on palvelus ennen kaikkea itselle. Se on itsetuntemuksen parantamista parhaimmillaan ja voi johtaa käänteentekeviin oivalluksiin ja parempaan oloon. Terapeuttinen vuorovaikutussuhde on täsmälääkettä haitallisten uskomusten ja ajatusten hoitoon. Terapeuttisessa suhteessa voidaan yhdessä tarkastella uskomuksia ja ajatusrakennelmia ja löytää uusia näkökulmia ja tapoja ajatella. Ovatko vanhat ajatusmallit peruja vahvoista asenteista, mielipiteistä, ennakkoluuloista, peloista vai pohjautuvatko ne havaintoihin ja faktoihin. Antaako ajatuksemme meille voimaa vai uuvuttavatko ne meitä? Olemme toden totta sitä mitä ajattelemme ja voimme vaikuttaa siihen, mitä ajattelemme.

 

Ihminen tavattavissa – terapeutti Aku Hentilä, Helsinki
Ajanvarauksen yhteystiedot aku@minfaculty.fi / 050-5844099 

 

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.