Pienten riitojen suuri merkitys

Aivan arkisten, toistuvien ”roskapussinvientiriitojen” taustalla voi olla piilossa oleva kehityksellinen trauma, joka on syntynyt välttelevässä tai ristiriitaisessa varhaisimman lapsuuden hoivasuhteessa.

Omassa lapsuudessa koettu turvattomuus tai torjunta niiden ihmisten taholta, joista on avuttomana täydellisen riippuvainen, aktivoituu parisuhteessa ja heijastuu kumppaniin, jonka ”harmitonkin” toiminta laukaisee traumatisoineen aiemmin kokeman laiminlyönnin tai kaltoinkohtelun kokemuksen/kokemukset: eikö minua vieläkään nähdä ja eikö minusta vieläkään välitetä?

Tämä yhteys on piilossa niin kauan kuin rehellistä ja realistista näkökulmaa omiin varhaisiin vaiheisiin ei ole syystä tai toisesta nähnyt tai voinut katsoa. Usein syy on juuri turvattomuudessa: en voi nähdä sitä mitä en kestä katsoa.

Kirjoitin Ihminen tavattavissa -terapeuttiopintojen lopputyön ylisukupolvisista traumataakoista, miten ne piiloutuvat ja altistavat sairauksille ja siitä miten niistä voi myös vapautua – itsensä ja oman elämänsä, kumppaninsa ja muiden ihmissuhteidensa, ja ennenkaikkea lastensa parhaaksi. Keskeisessä osassa työssäni ovat kehitykselliset traumat, jotka kätkeytyvät ja sabotoivat itseämme ja lähi-ihmissuhteitamme aiheuttaen vahinkoa jopa heille joita niin vilpittömästi rakastamme (lapset ja puoliso).

Traumoista vapautuminen tai paraneminen on mahdollista vuorovaikutussuhteissa, joissa valo tavoittaa hylkäämättä kaiken sen pimeyden, joka saa toimimaan sokeasti ja tuhoavasti pyrkiessämme tiedostamattamme suojelemaan sitä osaa itsessämme mikä on eniten haavoittunut. Luottamuksen rakentuessa tällaisessa turvassa vähitellen, pääsee ymmärrys omasta toiminnasta ja myötätunto itseä ja toisia kohtaan lisääntymään.

Ymmärtävän ja turvallisen kohtaamisen kautta voi saada luvan ja oikeuden nähdä ja kokea asiat niin kuin ne ovat oikeasti omissa kokemuksissa olleet. Sitä kautta voi avautua paitsi oman itsen ja elämän integrointi, eli hajallaan olevien palojen yhteenliittäminen ja oman palapelin hyväksyminen, myös anteeksiannon prosessi, joka voi vapauttaa elämään menneisyyden sijaan tässä hetkessä.

Parhaiten tämä hetki toteutuu syviä ihmisyyden perustarpeita – nähdyksi ja kuulluksi tulemista – palvellen, kun voi kohdata itsensä ja nähdä sitä kautta myös kanssaihmiset omina itsenään: omine tunteineen ja tarpeineen.

Ihminen tavattavissa -terapeutti Marjo Juutilainen, Hämeenlinna
Yhteydenotot puh. 050 348 6778

 

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.