Seksuaalisuuden pakkomielle

Porno, pakonomainen seksuaalisuuden suorittaminen, kehonsa myyminen, ihmiskunnan alemmuustila.

On monenlaisia riippuvuuksia jotka juontuu yhteydettömyydestä itseen ja muihin. Yhteydettömyydestä omaan luonnolliseen rytmiin, omaan rohkeuteen, herkkyyteen ja aistikkuuteen. Yksi niistä vaikuttaisi olevan porno ja muut seksuaalisuuden pakkomielteisyyden ilmentymät.

Pornoa on normalisoitu maailmanlaajuisesti vuosikymmeniä. Miksi? Kenen tarpeita varten porno on luotu? Kuuluuko porno osaksi ihmisen syvää luonnollista seksuaalisuutta? Miksi ihmisen luonnolliseen olemiseen kuuluisi kytätä vierestä toisten harrastamaa seksuaalista aktia?

Miksi ihmisen oma, luonnollinen seksuaalinen signaali ajaisi jatkuvasti ja säännöllisesti ulkopuolelta haettuun impulssiin kiihottumisen tilaa kohti?

Ikäänkuin ihminen ei enää kiihottuisi luonnollisesti, omassa rytmissään ilman erityisiä ulkoisia kiihokkeita ja kommervenkkejä.

Vaikuttaa myös siltä, että seksuaalisuuden suhteen mikään ei riitä. Pakkomielteisyyttä normalisoidaan. Kaikki on pakko nähdä ja näyttää.

Eikö mikään riitä juuri siksi, että ihminen ei ole yhteydessä omaan herkkyyteensä ja on menettänyt kosketuksensa syvään kunnioittamisen prinsiipiin, kunnioittamisen alkuajatukseen ja perusolemukseen?

Onko kunnioittaminen suhteessa itseen, muihin ja kaikkien yksityisyyteen pelkkää sananhelinää?

Eikö mikään enää riitä siksi, että ihmisen oman ytimen päälle on kertynyt niin massiivinen kerros häpeää ja häpeän herättämää huonommuuden kokemusta? Siksikö mikään ei riitä, ettei uskalleta vuorovaikuttaa omista vaillinnaisuuden kokemuksista, herkkyydestä, liittymisen tarpeista ja paetaan tuota massiivista häpeää joka kaiken päälle on vielä todennäköisesti tiedostamatonta?

Ikäänkuin ihmisyys olisi kollektiivisesti menettänyt kosketuksensa seksuaalisuuden äärimmäiseen kauneuteen ja herkkyyteen, koskettavuuteen ja intiimiyteen, parantavuuteen ja yhteen liittämiseen.

Tarkastelen ilmiötä luonnollisuuden tilasta ja hengellisyyden näkökulmasta käsin. Sellaisesta tilasta, jossa ihminen tuntee olonsa hyväksi ja kokonaiseksi, jossa ihminen on yhteydessä omiin luonnollisiin tarpeisiinsa ja tahtoonsa, kunnioittaa ja arvostaa syvästi elämää, itseään ja toisia ihmisiä, on yhteydessä luontoon, luonnontilaan, luonnollisuuteen, luontaiseen omaan rytmiinsä, yhteydessä seksuaalisuuteensa ja aistikkuuteensa luonnollisena osana elämää ilman häpeää, ei ylikorostaen sitä eikä väheksyen. Sellaisesta tilasta jossa on tyytyväinen elämäänsä ja kokee olevansa riittävässä tasapainossa elämänsä eri osa alueiden kanssa.

Edellä kuvaillusta tilasta käsin pornon voi nähdä täysin hengettömänä ja yhteydettömänä suorittamisena, ihmisen syvää arvokkuutta pilkkaavana ja alentavana, alistavana ja nöyryyttävänä.

Tuosta olemuspuolesta käsin katsoen porno on kehon halpana pitämistä, ihmisyyden halveksumista ja loukkaamista, toisten käyttämistä, omien syvien aistillisen puolien ohittamista, hylkäämistä ja kuuntelematta jättämistä, seksuaalisuuden kauneuden raiskaamista, toisten yksityisyyden loukkaamista, oman sielukkuutensa myymistä ja toisten itsensä myymisen hyväksymistä.

Porno lienee yksi voimakkaimmista esimerkeistä siitä kuinka saadaan ihminen eriytettyä omasta sielukkuudestaan, yhteydestä omaan sisäiseen herkkyyteensä.

Huomio menee koko voimalla erogeenialueisiin, nautinnon hakuun, pahan olon karkottamis pyrkimyksiin, nopeaan aivokemoiden sekoittamisen tilaan.

Olen koettanut elämäni aikana muutaman kerran väkisin katsoa pornoa, löytääkseni syyn sille miksi sitä tehdään ja tajutakseni tuon ilmiön luonnetta, mutta en ole koskaan kokenut sitä luonnolliseksi enkä millään tavalla mielekkääksi. Päinvastoin. Olen kokenut ilmiön todella vastenmieliseksi, näennäiseksi ja rikkovaksi. Haetaan nautintoa hinnalla millä hyvänsä saamatta kokemusta todellisesta, eheyttävästä, yhteen liittävästä, luonnollisen rytmin herättämästä rakkaudellisesta nautinnosta.

Minne on kadonnut ihmisen oma luonnollinen yhteys seksuaalisuuteensa, sen herkkyyteen, intiimiyteen ja valtavaan kauneuteen?

Lisää Tommy Hellsten -instituutin opiskelijan, Soili Sipilän pohdintoja löydät FB-syötteestä:
”Soili Ja Mystinen Elämä”

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.