Yksin ei tarvitse selviytyä

Turvallisuuden tunne on meidän jokaisen hyvinvoinnille erittäin tärkeä tunne. Se on yksi ihmisen perustarpeista. Perusluottamus rakentuu meille jo vauvaiässä. Meidän on jo varhain saatava kokemus siitä, että meitä varten on olemassa joku, joka meistä huolehtii, on läsnä ja jolta saamme riittävää hoivaa sekä rakkauden osoituksia ja tarpeemme tulevat tyydytetyksi. Sisäisen turvallisuuden tunne jää muodostumatta, jos kohtaamme vaille jäämistä tai turvattomia tilanteita lapsuutemme varrella. Myös aikuisuudessa koetut turvattomat tilanteet vaikuttavat vahvasti meihin ja aiheuttavat meissä turvattomuutta. Sota on ollut meille suomalaisille iso turvattomuuden kokemus. Turvattomuuden tunne voi myös periytyä sukupolvelta toiselle.

Poikkeustilanne on vaatinut vanhemmilta nyt todella isoja ponnistuksia selvitä arjesta. Kotona joudutaan ottamaan enemmän vastuuta lapsen koulunkäynnistä kuin normaalisti ja siinä samalla mahdollisesti vanhemmat yrittävät vielä selviytyä etätöistään. Tämä tuo melkoisia haasteita perhe-elämään ja vanhemmuuteen sekä voi myös aiheuttaa vanhemmille riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteita. Turvan kokeminen tilanteessa, jossa nyt elämämme, on monelle meistä varmasti vaikeaa. Äärimmäisen haastavaa se on silloin, jos kotonakaan ei ole turvallista olla, varsinkin nyt kun kotona olemista suositellaan.

Poikkeustilanne aiheuttaa myös monia rinnakkaisongelmia tai pahentaa mm. yksinäisyyden, masennuksen tai syrjäytymisen kanssa kamppailevien selviytymistä arjessa mutta myös päihdeongelman pahenemista, joka usein voi johtaa myös väkivaltaan. Lähisuhdeväkivallan, niin fyysisen kuin henkisenkin taustalla on usein myös narsistista problematiikkaa. Väkivalta voi olla joko henkistä tai fyysistä tai sitten molempia yhtä aikaa. Henkisen väkivallan voisi sanoa olevan jopa pahempaa kuin fyysinen väkivalta. Se ei jätä ulkoisia jälkiä mutta vaikuttaa erittäin haitallisesti ihmiseen psyykkisesti. Sitä ei pitäisi koskaan vähätellä ja mielestäni sen haitallisuutta olisi syytä tuoda vieläkin enemmän esille. Henkinen väkivalta vaikuttaa ihmisen omanarvontuntoon alentavasti. Turvattomuudessa elävä ihminen elää myös jatkuvassa pelossa eli stressitilassa ja stressi on yksi suurimmista sairauksia aiheuttavista tunnetiloista, ellei suurin. Turvallisuuden tunteen kokeminen on meille kaikille siis hyvin tärkeää ja johdattaa meitä kohti tasapainoa sekä stressittömyyttä. Voidaksemme hyvin tarvitsemme turvaa ja turvallisia ihmissuhteita.

On inhimillistä, että tiiviissä yhdessä olemisessa tilanteet voivat kärjistyä ja toisen naama alkaa ärsyttämään. Omia tunteitaan ja tarpeitaan on tärkeää opetella sanoittamaan ja ilmaisemaan, koska myös sitä kautta saamme turvallisuuden ja läheisyyden kokemuksia parisuhteissamme. Nyt kun olemme tiiviimmin kotona voi näkyväksi tulla myös asioita, joita olemme saattaneet aiemmin väistellä kohtaamasta, mutta joita emme nyt pääse väistämään. Aiemmin perheissä on saatettu selviytyä ystävien, koulun, harrastusten tai työn avulla mutta nyt työt ja koulu suoritetaankin kotoa käsin ja harrastuksiinkaan ei samalla tapaa pääse eikä ystäviäkään tapaamaan ainakaan samalla tavoin.

Miten selviytyä poikkeustilanteessa silloin, kun koti ei olekaan turvallinen paikka vaan enemmänkin pelon tyyssija? Kannattaakin ottaa kaikki keinot käyttöön ja hakeutua turvaan heti, jos tilanne kotona eskaloituu. Provosoitumista kannattaa kaikin keinoin välttää, vaikka toinen siihen kovasti haastaisikin. Mielen hyvinvointia edistää ulkona ja luonnossa liikkuminen ja sitä kannattaa sään salliessa tehdä niin paljon kuin se on mahdollista. Metsässä oleminen on hyvä tapa rauhoittaa omaa mieltä ja sieltä käsin voi myös hakea tukea käymällä puhelinkeskusteluja ystävien ja muiden tukiverkkojen kanssa, jos se ei kotoa käsin ole mahdollista tai edes turvallista.

Terapeuttista keskustelutukea on myös mahdollista saada puhelimitse ja siihenkin voi löytyä rauhallinen hetki luonnon keskeltä. Pidä huolta jaksamisestasi, sillä yksin ei tarvitse selviytyä.

Ihminen tavattavissa -terapeutti Anne Ollikainen, Helsinki
Yhteydenotot puh. 040 5201416

Tunne & Hyvinvointi Oy

 

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.