Usein kysyttyä

VOIKO HAKEMUKSEN LÄHETTÄÄ POSTITSE?

Kyllä voi. Mikäli et onnistu käyttämään sähköistä hakulomakettamme, voit liittää sähköisen lomakkeen tiedot hakemukseesi, joka sinun tulee kirjoittaa otsikolla ”Kuka olin, kuka olen ja kuka tulen olemaan”. Voit lähettää hakemuksesi postitse osoitteeseen Tommy Hellsten -instituutti Oy/ Hakemus, Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki

PALJONKO KOULUTUS MAKSAA?

Kasvuohjelmamme sisältää 34 lähiopetuspäivää. Ohjelma laskutetaan  8-10 lähiopetuspäivän jaksoissa á 2850 € (sis alv). Ohjelmassa opiskelu maksaa kokonaisuudessaan 11 400 €. Laskutusjakso käynnistyy aina ennen seuraavan lähiopetuskokonaisuuden alkua. Matka- majoitus- ja ateriakulut eivät sisälly koulutuksen hintaan 4-päiväistä internaattijakson majoitusta ja ruokailua lukuunottamatta. Koulutuksen voi maksaa myös kertasuorituksena opintojen alussa, jolloin opiskelija on oikeutettu 5 %:n alennukseen kokonaishinnasta. Myös kuukausilaskutus on mahdollinen enintään 24:ssä erässä.

MISSÄ LÄHIOPETUSPÄIVÄT JÄRJESTETÄÄN?

Lähiopetuspäivät järjestetään Helsingissä, Vallilassa, osoitteessa Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki.
Lähiopetuspäiviä on kaksi kerrallaan ja ne järjestetään neljä kertaa lukukauden aikana. Poikkeuksena 5. lähiopetusjakso, joka on neljäpäiväinen internaatti. 

KUINKA LÄHIOPETUSJAKSOJEN VÄLILLÄ OPISKELLAAN?

Lähiopetusjaksojen lisäksi ensimmäisen opintovuoden (8 lähiopetusjaksoa) ohjelmaan kuuluu työskentelyä vertaisryhmissä aina kaksi kertaa opetusjaksojen välillä. Vertaisryhmässä on 3-5 opiskelijaa. Ryhmät sopivat itsenäisesti tapaamisajankohdan ja paikan.
Vertaisryhmätyöskentely jatkuu myös toisena lukuvuonna ja sen lisäksi toisena vuonna lähiopetusjakojen välillä tehdään myös lyhyitä esseitä kirjallisuudesta.

ONKO HAASTATTELU MAHDOLLISTA SUORITTAA PUHELIMESSA?

Haastattelut tapahtuvat verkkoyhteyden kautta. Haastattelijoina toimivat opiskelijan toivoman koulutusryhmän kaksi kouluttajaa.

VOIKO LÄHIOPETUSPÄIVIÄ KORVATA?

Sairastapauksissa lähiopetuspäivän voi korvata kotitentillä tai erikseen sovitulla kurssisuorituksella.

VOIKO KOULUTUKSEN KESKEYTTÄÄ?

Koulutukseen sitoudutaan kahdeksi lukuvuodeksi. Koulutuksen voi keskeyttää vain painavista syistä. Keskytystapauksissa emme palauta maksettuja lukukausimaksuja.


VOIKO OPISKELLA TYÖN OHESSA?

Kyllä voi. Neljäsosa opiskelijoistamme opiskelee työnantajansa kokonaan tai osittain kustantamana ja valtaosa opiskelijoistamme opiskelee työn ohessa.

ONKO KOULUTUS TURVALLINEN?

Kyllä on. Ammattiatitoiset kouluttajat kunnioittavat jokaisen opiskelijan henkilökohtaista muutosprosessia.

MIKSI KOULUTUSESSA EI KÄYTETÄ VAIN KOGNITIIVISIA MENETELMIÄ (esim. luentoja tai Powerpoint-esityksiä)?

Kokemuksemme mukaan inhimillisen kasvun pysyvimmät muutokset saadaan aikaan integratiivisesti sekä kognitiivisten, että toiminnallisten menetelmien yhdistelmällä. Inhimillinen muutos ei tapahdu järjen ja ymmärryksen kautta, vaan muutokseen tarvitaan myös toiminnallisuutta, jotta voisimme selkeämmin ymmärtää muutoksen tarpeen.

IHMINEN TAVATTAVISSA -MENTOR VAI IHMINEN TAVATTAVISSA -TERAPEUTTI?

Ihminen tavattavissa koulutus on perustettu vuonna 2006. Perustamisvaiheessa koulutuksemme nimeksi valittiin terapeuttikoulutuksen sijaan mentorkoulutus. Halusimme mentor-nimikkeellä erottua muista terapian tarjoajista. Terapeuttimme voivat olla myös ihmisinä näkyviä. He kohtaavat asiakkaansa ihmisenä hyväksyen myös oman inhimillisyytensä. Mentor, mentori tai mentorointi voivat kuitenkin sanana viedä etäälle toiminnastamme ja aiheuttaa asiakkaissamme sekaannnusta palvelujemme sisällöstä. Päätimme 12:sta vuoden toimintamme jälkeen vaihtaa jatkokoulutuksestamme valmistuvien ammattinimikkeen Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT ®. Ammattinimike on rekisteröity. Terapeuttimme toimivat kukin oman vahvuusalueensa mukaan valmentajina, terapeutteina, hyvinvointivalmentajina, vuorovaikutusasiantuntijoina, työnohjaajina, mentoreina, työyhteisövalmentajina, parisuhdekonsultteina, seksuaaliohjaajina, tunnetaito-ohjaajina jne...