Yrityksemme

Tommy Hellsten -instituutti on järjestänyt terapeuttisen työhön, yhteisöllisen valmentamisen ammattiin ja ammatilliseen lisäkoulutukseen tähtäävään läsnäolo- ja kohtaamistaitojen koulutusta vuodesta 2007 alkaen. Koulutuksesta valmistuneet toimivat Ihminen tavattavissa -terapeutteina ITT® tai aiemmassa ammateissaan myös kohtaamistaitojen ammattilaisina.

Tommy Hellsten -instituutin omistaa vuonna 1991 perustettu perheyritys. Yritys (aiemmalta nimeltään Addicta perhekonsultit - familjekonsulter Ay.) perustettiin 2.10.1991 hallinnoimaan Tommy Hellstenin kustannussopimuksia sekä terapia- ja tilausluentotoimintaa Virtahepo olohuoneessa -teoksen julkaisemisvuonna. Yrityksen virallinen nimi on nyt Tommy Hellsten -instituutti Oy.

Vuonna 2007 yritys käynnisti Ihminen tavattavissa koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on vaalia nyky-yhteiskunnassa uhanalaiseksi joutunutta ihmisyyttä. Ainutlaatuinen koulutuskonsepti perustuu Tommy Hellstenin yli 30 vuoden elämäntyöhön ja tarpeeseen siirtää hänen osaamisensa tuleville sukupolville.

Koulutusohjelman käynnistyessä toimivat ensimmäisinä vuosina kouluttajana Tommy Hellstenin lisäksi Irene Kristeri ja koulutuksen edetessä kehitykseen vaikutti vahvasti myös vuoteen 2017 saakka Tommyn rinnalla hänen edesmennyt puolisonsa, psykosynteesiterapeutti Carita Hellsten

Ohjelman koulutusjohtajana toimii Tommyn vanhin poika, psykologi Mathias Hellsten ja kouluttajana Tommy Hellstenin sisar, psykosynteesiterapeutti, symbolidraamaohjaaja Chris-Marie Hellsten-Törnroos. Vahvaa koulutus- ja liiketoiminnallista osaamista hankitaan myös perheen ulkopuolelta.

Ihminen tavattavissa -ohjelma on koulutusohjelma, josta valmistuneet tarjoavat valtakunnallisesti terapiapalveluja ja työyhteisöpalveluja. Ohjelmasta valmistuneiden terapeuttien palvelut madaltavat avun hakemisen kynnystä sekä tukevat ihmisiä ja työyhteisöjä sisäiseen kasvuun ja oman identiteetin löytymiseen.

 

Tommy Hellsten

Tommy Hellsten on Loviisassa vuonna 1951 syntynyt teologi, terapeutti, luennoitsija, kouluttaja ja kirjailija. Hän on kirjoittanut liki kolmekymmentä elämäntaidollista menestysteosta, joista tunnetuimpia ovat Virtahepo olohuoneessa (1991), Ihminen tavattavissa (1996) ja Saat sen mistä luovut (2000). Viimeksi mainittu kirja on ilmestynyt pohjoismaiden lisäksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä lukuisissa muissa maissa. Tommy Hellstenin uusin teos Ihmisen näköinen elämä, julkaistiin toukokuussa 2020.

Tästä linkistä Tommy Hellstenin kotisivulle ja kirjakauppaan.