Ajankohtaista

18.06.2021

"Kuka olit, kuka olet ja kuka tulet olemaan" - kirjoita kertomus elämästäsi ja uudesta tulevaisuudestasi liitteeksi hakulomakkeeseen!

HAKUOHJEET LÖYTYVÄT TÄSTÄ
 

07.06.2021

25.9. käynnistyvä Tommy Hellsten -instituutin kasvuohjelma järjesteään nyt myös yhtenä viikonloppuna kuukaudessa kokoontuvana koulutuksena.
Koulutuksen kokonaiskesto on kaksi vuotta ja koulutukseen sisältyy yhteensä 34 lähiopetuspäivää.

 

28.05.2021

"Upea lopputyö. Hän liikkuu monella tasolla, kvanttifysiikasta psykologian kautta tiedostamiseen ja hengellisyyteen. Erittän syvällistä, minun mielestäni." - Ihminen tavattavissa -ohjelman perustaja Tommy Hellsten

 

24.05.2021

4 -vuotinen terapeutin ammattiin valmistava koulutuksemme (120 op.) toimii myös ammatillisena lisäkoulutuksena ihmissuhde-, asiakaspalvelu- ja esimiestyötä tekeville henkilöille, jotka haluavat kehittää psykologista osaamistaan ja vuorovaikutustaitoja.

 

17.05.2021

Launtaina 25.9. ja torstaina 14.10. käynnistyvissä koulutusohjelmamme ryhmissä on vielä vapaita paikkoja!
HAE NYT tai viimeistään 6.6. Täytämme paikat koulutusryhmiimme haastattelujen perusteella hakujärjestyksessä.

 

05.05.2021

Koulutus on tarkoitettu henkilöille

- jotka ovat aidosti kiinnostuneet itsestään ja ihmisenä olemisesta yleensä

- joilla on halu tutustua syvällisesti asioihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaisiksi he ovat kasvaneet ihmisinä

- jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan toimia läheisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa

- jotka ovat valmiit käynnistämään konkreettisia ja pitkäjänteisiä toimia kehittyäkseen ihmisinä

 

Koulutuksen tarkoitus on tukea osallistujia

- entistä paremmin ymmärtämään asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen

- tunnistamaan ja tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittymishaasteensa inhimillisissä kasvuprosesseissa

- ottamaan henkilökohtaisen vastuun omista valinnoistaan ja tekemisistään

- käynnistämään konkreettisen muutosohjelman kehittyäkseen enemmän itsensä näköisiksi ihmisiksi

 

16.04.2021

Onneksi olkoon valmistumisesi johdosta Noora! Ihminen tavattavissa -terapeuttimme ITT ® on suorittanut hyväksytysti Ihminen tavattavissa -kasvuohjelman sekä terapiakoulutuksen (120 op), ja valmistunut terapeutin ammattiin. Hänellä on valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen toimintaan. Vain koulutuksemme suorittaneella terapeutilla on oikeus käyttää nimikettä ”Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT®”.

 

16.04.2021

Tommy Hellsten kirjoittaa uutuusteoksessaan rakkaudesta. Sen tosi kasvualusta voi olla vain vapaus ja erillisyys. 

 

12.04.2021

"Jo vuosia olen unelmoinut oman TV-ohjelman saamisesta. Nyt se siis tapahtui ja minä olen ollut kauhuissani: osaanko, pysynkö itsessäni, uskallanko olla haavoittuva, olenko totta." -Tommy Hellsten

 

09.04.2021

Tommy Hellsten -instituutin Ihminen tavattavissa -kasvuohjelmassamme itsetuntemus lisääntyy ja sen kautta ihminen muun muassa oppii ymmärtämään työkäyttäytymistään ja kykenee entistä paremmin tarkastelemaan suhdettaan työtovereihinsa ja/tai asiakkaisiin. 

Koulutuksemme tavoitteena on myös oppia ymmärtämään yksityiselämän ja työn välistä vuorovaikutusta. Pyrkimyksenämme on auttaa työntekijöitä ja johtoa voimaan ihmisinä hyvin ja näin vapauttamaan voimavarojaan luovuuteen ja työniloon.

Ihmisyyttä kunnioittava johtajuus, tiimityöskentely ja asiakaspalvelu synnyttävät työyhteisössä luottamusta. Kun ihminen on turvassa, hän vapautuu luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Myös hänen työmotivaationsa paranee, kun hän uskaltautuu käyttämään voimavarojaan ja vahvuuksiaan koko työyhteisön parhaaksi. 

Turvallisen työyhteisön tuoma vapaudentunne parantaa arviointikykyä, mikä tuo selkeyttä strategiseen ajatteluun ja itsevarmuutta asiakaskontakteihin.