VAPAITA PAIKKOJA KOULUTUKSESSAMME!

05.05.2021

Koulutus on tarkoitettu henkilöille

- jotka ovat aidosti kiinnostuneet itsestään ja ihmisenä olemisesta yleensä

- joilla on halu tutustua syvällisesti asioihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaisiksi he ovat kasvaneet ihmisinä

- jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan toimia läheisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa

- jotka ovat valmiit käynnistämään konkreettisia ja pitkäjänteisiä toimia kehittyäkseen ihmisinä

 

Koulutuksen tarkoitus on tukea osallistujia

- entistä paremmin ymmärtämään asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen

- tunnistamaan ja tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittymishaasteensa inhimillisissä kasvuprosesseissa

- ottamaan henkilökohtaisen vastuun omista valinnoistaan ja tekemisistään

- käynnistämään konkreettisen muutosohjelman kehittyäkseen enemmän itsensä näköisiksi ihmisiksi

 

HAE 16.5. mennessä. Hakuohjeet löytyvät tästä linkistä: HAKUOHJEET