VAPAITA PAIKKOJA KOULUTUKSESSAMME!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille

– jotka ovat aidosti kiinnostuneet itsestään ja ihmisenä olemisesta yleensä

– joilla on halu tutustua syvällisesti asioihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaisiksi he ovat kasvaneet ihmisinä

– jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan toimia läheisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa

– jotka ovat valmiit käynnistämään konkreettisia ja pitkäjänteisiä toimia kehittyäkseen ihmisinä

 

Koulutuksen tarkoitus on tukea osallistujia

– entistä paremmin ymmärtämään asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen

– tunnistamaan ja tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittymishaasteensa inhimillisissä kasvuprosesseissa

– ottamaan henkilökohtaisen vastuun omista valinnoistaan ja tekemisistään

– käynnistämään konkreettisen muutosohjelman kehittyäkseen enemmän itsensä näköisiksi ihmisiksi

 

HAE 16.5. mennessä. Hakuohjeet löytyvät tästä linkistä: HAKUOHJEET

Terve­tuloa terapeut­tiselle vastaan­otolle!

Apua voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.