Terapiakoulutus

Ihminen tavattavissa -terapiakoulutus (80 op.) on kohtaamistaitoihin valmentava ammatillinen lisäkoulutus, josta valmistuneet voivat toimia terapeutin ammattissa. Terapiakoulutuksesta hyötyvät henkilöt, jotka käyttävät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja työyhteisössään. Koulutus sopii lisäkoulutukseksi yrittäjille, työyhteisöjen jäsenille sekä esimiesasemassa tai johtajana työskenteleville. Koulutus toimii myös itsenäisenä terapeutin ammattiin valmistavana koulutuksena.

Terapiakoulutuksemme antaa valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen vuorovaikutukseen. Terapiakoulutuksessamme opiskelevat opppivat ihmisyyttä kunnioittavan johtajuuden, sekä luottamusta ja turvallisuutta herättävät tiimityöskentely- ja asiakaspalvelutaidot. Kun ihminen on turvassa, hän vapautuu luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Myös hänen työmotivaationsa paranee, kun hän uskaltautuu käyttämään voimavarojaan ja vahvuuksiaan koko työyhteisön parhaaksi. Turvallisen työyhteisön tuoma vapaudentunne parantaa arviointikykyä, mikä tuo selkeyttä strategiseen ajatteluun ja itsevarmuutta asiakaskontakteihin.

Terapiakoulutus luo pohjan ja ammattitaidon toimia Ihminen tavattavissa -terapeuttina ITT® ja käyttää rekisteröityä ammattinimikettä. Ihminen tavattavissa -verkosto on moniammatillinen asiantuntijaverkosto, jota yhdistää koulutuksessa vahvistunut arvopohja ja ihmiskuva. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia kohdata ihminen ja ymmärtää psyykkisiä ilmiöitä sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla.

Terapiakoulutus edellyttää kasvuohjelman suorittamisen. 

Hakuohjeet

Haku jatkokoulutukseen tapahtuu Ihminen tavattavissa -kasvuohjelman kautta. Kasvuohjelman suorittaneet hakevat halutessaan jatkokoulutukseen jättämällä hakemuksensa kasvuohjelman toiseksi viimeisellä lähiopetusjaksolla. Hakemuksensa jättäneet haastatellaan viimeisellä lähiopetusjaksolla ja valinta jatkokoulutukseen tapahtuu haastattelun yhteydessä.

Terapiakoulutuksen elementit

Psyykkisten ilmiöiden teoreettinen ja kokemuksellinen opiskelu
- Lähiopetus: 16 x 2 päivää. Opiskelupäivissä käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Vertaisryhmätyöskentely
- Opiskelijat jaetaan 3-5 hlö vertaisryhmiin jotka kokoontuvat 2 kertaa lähiopetusjaksojen välillä valitsemassaan paikassa. Toinen näistä tapaamisista käytetään koulutuskirjallisuuden työstämiseen.

Prosessipäiväkirja
- Oman prosessin päivittäinen henkilökohtainen kirjallinen seuranta.

Tunnepäiväkirja
- Omien tunneprosessien henkilökohtainen kirjallinen seuranta.

Tietokirjallisuus
- Kotitentit lähiopetuspäiviin liittyvästä kirjallisuudesta (3-5 esseekysymystä kyseisestä opiskeluaiheesta).

Itsetuntemusryhmät (1. opintovuosi)
- Opiskelijat ohjaavat omalla ajallaan pareittain itsetuntemusryhmän (5 x 3 tuntia + valmistelut) joka koostuu 8 ennalta tuntemattomista ihmisistä.

Harjoittelumentorointi (2. opintovuosi)
- 100 x 45 min. terapiaharjoittelua.
- Työnohjaus 1 / kuukausi ja siihen liittyvä kirjallinen raportointi.

Kirjallinen lopputyö
- Vähintään 30 sivua, vähintään 3 luotettavaa lähdettä.
- Lopputyö on palautettava hyväksyttäväksi 2 vuoden kuluessa viimeisen lähiopetusjakson päättymisestä.

Pakollinen henkilökohtainen terapia (omakustanteinen)
- Viimeisten 10 vuoden aikana käyty, yhtäjaksoinen, 1 kerta / viikko, 2 vuotta.

Terapiakoulutuksen sisältö

LUKUKAUSI 1-2 

 1. Psyyken rakenne: Lapsen kehitys
 2. Psykosynteesi: Osapersoonallisuus
 3. Psyyken rakenne: Masennus
 4. Hahmoterapia ja Autenttinen liike
 5. Auttajan ammatillinen identiteetti
 6. Traumateoria / TRE
 7. Psyyken rakenne: Riippuvuus
 8. Psyyken rakenne: Häpeä

LUKUKAUSI 3-4

 1. Psykodynaaminen teoria
 2. Psykosynteesi teoria
 3. Terapeuttinen prosessi
 4. Narratiivinen teoria
 5. Kognitiivinen teoria / Skeematerapia
 6. Vuorovaikutuksellinen tukeminen
 7. Psykiatria / Ratkaisukeskeinen teoria
 8. Psyyken rakenne: Narsismi

Lähiopetuspäivien aikataulu

LÄHIOPETUSPÄIVÄT
Torstaisin klo 10–17. Perjantaisin klo 9–16.
Omikron-Pi ja Rho-Sigma -ryhmien koulutuspäivät maanantaisin klo 10–17 ja tiistaisin klo 9–16.

Ovet aukaistaan 15 min ennen koulutuspäivän alkamista.

Vuoden 2021 ALUMNI 28.5. perjantaina kello 17:00 alkaen.
Jätä lopputyösi tarkastattevaksi viimeistään 30.4.2021.
 

Kevät 2021

3.-4.5
7.-8.6
 

Syksy 2021

23.-24.8
4.-5.10
8.-9.11
13.-14.12
 

Vuoden 2022 päivämäärät vahvistuvat myöhemmin vuoden 2020 aikana.

Syksy 2019

4.-5.11.
9.-10.12.

Kevät 2020

27.-28.1.
24.-25.2.
8.-9.6.

Syksy 2020

31.8-1.9.
19.-20.10.
30.11-1.12.

Kevät 2021

11.-12.1.
22.-23.2.
29.-30.3.
10.-11.5.
21.-22.6.

Syksy 2021

30.-31.8.
27.-28.9. (Huom! Lisätty koronan takia)
1.-2.11. (Huom! Lisätty koronan takia)

2019 kevät

31.1.-1.2.
28.-29.3.
16.-17.4.

2019 syksy

29.-30.8.
10.-11.10.
21.-22.11.

2020 kevät

13.14.2.

2020 syksy

6.-7.8.
10.-11.9.
22.23.10.
26.-27.11.

2021 kevät

25.-26.1. (Huom! ma-ti, lisätty Koronan takia)
25.-26.2.
22.-23.3. (Huom! ma-ti, lisätty Koronan takia)

Kirjallisuusluettelo

Lukukausi 1-2

Pesästä lentoon
Kirjailija: Sinkkonen; Jari (toim.)
Kustantaja: WSOY
Sivumäärä: 360

Masennus - psyyken kipu
Kirjailija: Myllärniemi; Jorma
Kustantaja: Kirjapaja
Sivumäärä: 163

Auttajan varjo - pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa
Kirjailija: Lindqvist; Martti
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava
Sivumäärä: 204

Jäljet kehossa - trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla
(eng. The Body Keeps the Score - Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma)
Kirjailija: van der Kolk; Bessel, Hartikainen; Teija (Suom.)
Kustantaja: Viisas Elämä
Sivumäärä: 518

Minä ja riippuvuus - Kirja riippuvuuspersoonallisuuden syntymisestä ja toipumisesta (eng. The Addictive Personality - Understanding the Addictive Process and Compulsive Behavior)
Kirjailija: Nakken; Craig, Antti-Poika; Ilkka (Suom.)
Kustantaja: Scanria
Sivumäärä: 159

Healing the Shame That Binds You
Kirjailija: Bradshaw; John
Kustantaja: Health Communications
Sivumäärä: 316

Vaihtoehto (ei läheskään yhtä hyvä, vaikka hyvä kirja onkin):

Elämää kahlitseva häpeä
Kirjailija: Malinen; Ben
Kustantaja: Kirjapaja
Sivumäärä: 180

Lukukausi 3-4

Kohti vastavuoroisuutta - psykoterapeuttinen hoitosuhde
Kirjailijat: Antikainen; Risto (toimittaja); Ranta; Mauri (toimittaja)
Kustantaja: Kustannus Oy Duodecim
Sivumäärä: 212

Terapian lahja - Terapian lahja Kirjeitä terapeuteille ja heidän potilailleen (eng. The Gift of Therapy - Open Letter to a New Generation of Therapists and Their Patients)
Kirjailija: Yalom; Irvin D. (toim.); Matti Huttunen (suom.)
Kustantaja: Prometheus Kustannus Oy
Sivumäärä: 218

Johdatus narratiiviseen terapiaan (eng. What Is Narrative Therapy - An Easy-to- read Introduction)
Kirjailija: Morgan; Alice, Malinen; Tapio (suom.)
Kustantaja: Kuva ja Mieli Ky
Sivumäärä: 142

Tunne lukkosi - vapaudu tunteiden vallasta
Kirjailija: Takanen, Kimmo
Kustantaja: WSOY
Sivumäärä: 252

TAI:

Avaa tunnelukkosi - vapaudu elämään täydesti (eng. Reinventing Your Life - How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again)
Kirjailija: Young; Jeffrey E, Klosko; Janet, Tuulari; Jyrki (Suom.)
Kustantaja: Kansanvalaistusseura
Sivumäärä: 300

Vuorovaikutuksellinen tukeminen
Kirjailijat: Vilén; Marika, Leppämäki; Päivi, Ekström; Leena
Kustantaja: Sanoma Pro Oy
Sivumäärä: 364

Naamion takaa - persoonallisuuden mahdollisuudet
Kirjailija: Kemppinen; Juha
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Tammi
Sivumäärä: 160

Narsismin tiedostaminen - toipumisopas narsistille ja uhrille
Kirjailija: Salomaa; Paula
Kustantaja: Basam Books Oy
Sivumäärä: 236

Tai:

Miksi aina sinä - narsismin seitsemän syntiä (eng. Why Is It Always About You? The Seven Deadly Sins of Narcissism)
Kirjailija: Hotchkiss; Sandy, Viitanen; Raija (Suom.)
Kustantaja: Viisas Elämä
Sivumäärä: 240

Hinta ja maksuehdot

Jatkokoulutuksen hinta on 11.400 € (sis. alv.)

Jatkokoulutukseen sisältyy 16 kahden päivän lähiopetusjaksoa. Hintaan sisältyy lähiopetuspäivien koulutus.

Jatkokoulutus laskutetaan ilman erillistä sopimusta neljä kertaa neljän lähiopetusjakson erissä, aina ennen alkavaa jaksoa. Laskutusjaksot á 2850 € (sis alv.).

Koulutuksen voi maksaa myös kerralla ennen opintojen alkua. Silloin koulutusmaksusta saa -5 % alennuksen.

Koulutusmaksun voi maksaa myös kuukausierissä, maksimissaan 24:n kuukauden ajan. Silloin laskuihin lisätään kuukausilaskutuslisä á 5 €/lasku.

Valmistuville

LOPPUTYÖN JÄTTÄMINEN

Ihminen tavattavissa -terapiakoulutuksesta on mahdollisuus valmistua kahden vuoden ajan viimeisen lähiopetusjakson päättymisestä. Mikäli tarvitset lisäaikaa opintojesi päättämiseen, sinun tulee neuvotella lisä/korvaavista opinnoista koulutusjohtajamme kanssa. Theta -ryhmän jatko-opiskelijoilla ja sitä aiemmin valmistuneilla ryhmillä viimeinen mahdollinen valmitusmispäivämäärä on 18.11.2018 mennessä. 

AMTSIKKA

Sinä jo valmis Ihminen tavattavissa -terapeutti tai vielä opinnoissa oleva tuleva terapiakoulutusopiskelija. Oletko miettinyt missä kaikki ovat? Mitä muut tekevät? Miten he hyödyntävät koulutusta työssään? Mitä mahdollisuuksia on, kun valmistun? Mihin valmistun?

Valmistuneita terapeutteja on jo 63 ja kaiken kaikkiaan ohjelmassa opiskelleita (vähintään kaksi vuotta) on yhteensä yli 200. Amtsikka on ammatillinen vertaisryhmä. Se on foorumi, jossa voimme tavata toisiamme, jakaa kokemuksia ja tietoa ja vahvistua ammatillisesti.

"Amtsikassa voimme kohdata toisemme erillisyydestä käsin. Se muistuttaa yhteisestä maaperästä, jota ilmennämme kukin tahoillamme." - Tommy Hellsten

Amtsikan kokoontumisesta vastaa anne.volmari(at)gmail.com
 
SEURAAVA TERAPIAKOULUTUS

Seuraava Ihminen tavattavissa -tareapiakoulutus alkaa toukokuussa 2021. Koulutusryhmän nimi on Rho-Sigma.

TARJOLLA TILOJA

HELSINKI, Etu-Töölö, Aku Hentilä puh. +358 50 584 4099
HELSINKI Kannelmäki, Anne Ollikainen puh. +358 40 5201416
HELSINKI Alppila, Ami Tuomarila puh. +358 40 684 9464
KERAVA, Minna Dalin puh. +358 50 501 0371
ESPOO Leppävaara, Maritta Joki puh. +358 40 531 4637
ESPOO keskusta, Maria Kalaniemi puh. +358 40 533 9199
LAHTI keskusta, Leena Tåg puh. +358 45 639 8848
HÄMEENLINNA, Minna Dalin puh. +358 50 501 0371
TURKU keskusta, Ami Tuomarila puh. +358 40 684 9464
 
VERKOSTON SISÄINEN FACEBOOK-RYHMÄ

Mentorverkosto on yhteisö valmistuneille Ihminen tavattavissa -terapeuteille, Ihminen tavattavissa -jatkokoulutukseen valituille ja jatkokoulutuksemme suorittaneille. 

Lähetä pyyntö liittyä mentorverkoston Facebook-ryhmään.